Ξηρογραφικά Σχέδια

Ξηρογραφικά σχέδια 2

Φωτοτυπία Ξηρογραφικών Σχεδίων.
Ασπρόμαυρα έως Α0 (medium/high definition)
Έγχρωμα έως Α0 (medium/high definition)
Ασπρόμαυρα σε γραφής 90gr & σε Διαφάνεια (Ριζόχαρτο)
Έγχρωμα σε OPAQUE 90gr
Χάρτες στα 140gr ή 180γρ MAT